Mộ đá thiết kế theo thước lỗ ban phong thủy

Admin 07/12/2017

Quy trình thiết kế mộ đá :

- Thu thập thông tin khách hàng và yêu cầu khách hàng tư vấn thiết kế khuôn viên mộ phần.

- Tư vấn về địa điểm đặt và hướng yêu cầu.

- Chọn thước lỗ ban theo phong thủy.

Yêu cầu khách hàng :

- Cung cấp mẫu mộ đá theo tiêu chuẩn đã chọn.

- Thước lỗ ban đỏ theo cung.

 

- Khảo sát vị trí xe cẩu lắp đặt hàng.

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN