Thi công tượng tam đức phật tại cẩm giàng - hải dương

Admin 07/12/2017

Pho tượng đá trắng Tam Đức Phật được coi là cao nhất thành phố hải dương.

Ngày 28 tháng 04, giám đốc Nguyễn xuân mạnh trực tiếp theo đoàn thi công và thợ kỹ thuật lắp đặt bộ tam đức phật bằng đá trắng cao 3 mét 5.

Tượng Tam đức phật được lắp đặt hoàn thiện tại công trình.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN