Tất cả tin tức

5 mẫu tượng Phổ Hiền Bồ Tát bằng đá trắng đẹp

Hạnh Nguyễn 24/08/2018
Trong văn hóa Việt Nam, Bồ Tát Phổ Hiền là Phật bản mệnh của người tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Bồ Tát Phổ Hiền có 10 đại nguyện, còn được gọi là Phổ Hiền nguyện hải, chỉ nguyện vọng của ngài như biển lớn. Ý nghĩa của tượng Phổ Hiền Bồ Tát “Phổ” có nghĩa là tất thảy, ở khắp nơi, “hiền” nghĩa là tối diệ...